Duben 2011

Motivační dopis

26. dubna 2011 v 16:54 | tess |  Přijímací zkoušky
Jednou z částí přijímacích zkoušek je i napsání motivačního dopisu. Vím, že to nemusí být vždy snadné, proto vám sem dám pár rad....
-i když se vám to může zdát jako vychloubání, napište o sobě maximum positivně
-snažtě se evitovat otřepané fráze
-nechce si dopis raději překontrolovat (nejlépe od rodilého mluvčího, nebo více lidí)
-pište rozumně!
-nepřekračute max. rozsah

o čem se zmínit:
-představte se-napiště odkud jste, proč byste chtěli jít studovat do Francie
-zmiňte úroveň vaší francouzštiny
-vaše zájmy, úspěchy v soutěžích...


Příklad motivačního dopisu:
Jméno, Příjmení
Ulice, číslo popisné
Město, PSČ

Datum (francouzsky psaný)
Objet : Candidature pour la poursuite des études scolaires au lycée Carnot de Dijon ou au lycée Alphonse Daudet de Nîmes
Madame, Monsieur,
Je vous adresse cette lettre afin de solliciter chez vous ma motivation pour la poursuite de mes études scolaires au lycée Carnot de Dijon ou au lycée Alphonse Daudet de Nîmes.
Je suis actuellement élève en troisième année dans la section française du Gymnazium de Pisek.
Je suis très enthousiaste à l´idée de pouvoir intégrer une des sections tchèques en France car j´ai toujours été passionnée par la France et la langue française. De plus, cette expérience me permettrait non seulement de développer mes compétences en français, mais aussi d´acquérir de nouvelles expériences culturelles ainsi que de nouveaux modes d´apprentissage.
Au cours de mon cursus scolaire, j'ai eu d´excellents résultats. Je me distingue surtout dans les matières humanitaires et la littérature. Mon désir est d'exploiter pleinement mes capacités auprès des élèves français et obtenir un baccalauréat avec mention très bien.
Studieuse, active, je suis toujours impliquée dans la vie de l´établissement et les activités extrascolaires.
Pour toutes ces raisons, Je vous prie de bien vouloir prendre en considération ma candidature et la sincérité de mes propos. Je reste à votre disposition pour vous fournir toute information complémentaire que vous jugeriez utile.
Espérant obtenir une réponse positive de votre part, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en ma meilleure considération.


(Podpis)

K přijímacím zkouškám

24. dubna 2011 v 19:57 | tess |  Přijímací zkoušky
Informace pro všechny, kdo chtějí přijít na Daudet
Podmínky pro zařazení do výběrového řízení:
- průměr známek do 1,8

- mít občanství ČR

- k 1. květnu 2011 dovršit věk nejvýše 17 let

- mít dobré znalosti francouzštiny (minim. úroveň B1)

- učit se alespoň ještě jeden další cizí jazyk (angličtinu nebo němčinu, španělštinu)
- odevzdat přihlášku (naleznete zde: http://www.france.cz/Studium-na-ceskych-sekcich-v )
- napsat motivační dopis v rozsahu 1 stránky A4 (vlastní rukou)


Základní informace (http://www.france.cz/Ceska-sekce-v-Nimes)

21. dubna 2011 v 18:36 | tess |  Česká sekce v Nimes
Česká sekce lycea Alphonse Daudeta v Nîmes přijímá pouze dívky, které jsou zde ubytovány na samostatných pokojích na internátě. Na lyceu působí asistentka českého jazyka, která studentky učí český jazyk a literaturu, a na kterou se žákyně primárně obracejí v případě trápení či stesku po domově. Díky přítomnosti této asistentky je lyceum Alphonse Daudeta jedinou střední školou ve Francii, která francouzským studentům nabízí jako nepovinný předmět český jazyk. Existence této sekce napomohla také rozvoji pravidelných školních výměn se dvěma gymnázii z městské části Praha 1.
Financování:

Veškeré náklady českých studentek (ubytování na internátě, stravu, školné, kapesné na kulturní aktivity) hradí různí partneři.
Partneři české sekce v Nîmes:
- francouzský region Languedoc-Roussillon
- město Nîmes
- Francouzské velvyslanectví v České republice
- francouzské ministerstvo školství
- Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
České studentky lycea Alphonse Daudeta mají na internetových stránkách lycea vlastní rubriku. Neváhejte jejich stránky navštívit!
- lyceum Alphonse Daudeta v Nîmes
Další informace:
Objevte město Nîmes a jeho region Languedoc-Roussillon
- město Nîmes a jeho region
- město Nîmes

O škole

20. dubna 2011 v 22:09 | tess |  Francouzské gymnázium Písek
Gymnázium Písek je škola s více než dvě stě let starou tradicí. Otevřeno bylo 9. listopadu 1778 přeložením gymnázia klatovského do Písku, sídla tehdejšího krajského hejtmana, který byl ze zákona též jeho ředitelem. Písečtí dominikáni se stali nástupci části klatovských profesorů - jezuitů. Vyučujíce na gymnáziu zbavili vládu podstatné části výdajů, protože byli zaopatřeni v místním klášteře. Městu bylo uloženo hradit náklady s ubytováním profesorů a zajistit školní třídy v domech, dokud nebude získána školní budova. První školní budovou byl měšťanský dům na Malém náměstí, pocházející z 16. století. Když bylo gymnázium nuceno pro zchátralost budovu opustit, byla přislíbena stavba nové budovy a gymnázium bylo prozatímně umístěno do obecního domu č. 1 na Velkém náměstí. Tam sídlilo od roku 1850 do r. 1877. Nová budova byla dokončena až v jubilejním roce stého výročí existence školy. Nařízením ONV muselo však gymnázium tuto budovu v roce 1954 odevzdat učňovské a zvláštní škole a přesídlilo do budovy bývalé reálky, Komenského ul. č. 20, kde sídlí dodnes. Tehdy ztratilo také název gymnázium a stalo se jedenáctiletou střední školou, později dvanáctiletou střední školou, následně pak střední všeobecně vzdělávací školou, až od školního roku 1969/70 se opět vrátil původní název gymnázium. Studium na současném gymnáziu je čtyřleté, šestileté nebo osmileté. Šestileté studium bylo zřízeno v roce 1991 ve spolupráci s frankofonní vládou Belgického království a vyučovacím jazykem je čeština a francouzština.


zdroj: http://www.gymna-pi.cz/?q=studijni-obory

Jak myšlenky a jméno opět předběhly zbytek mého bytí ;)

20. dubna 2011 v 22:01 | tess |  Život na Daudetu
Je to zvláštní...celou dobu si říkám, že v Nimes leží moje budoucnost, nový začátek...a přitom se zde můj článek objeví ještě přede mnou samotnou...ale vzhledem k tomu, že jsem u přijímacího pohovoru byla požádána o napsání krátkého motivačního dopisu, tak je tu...(jinak se také nachází na oficiálních stránkách lycée Daudet: http://sectiontcheque.lyceedaudet.fr/ )

Bonjour Nîmes !


"Se promettre les choses à soi-même est le plus dur des défis. Le plus beau est de les révéler." C´est ce que disait Gregory Lemarchal.
J´avais 13 ans quand j´ai pris la décision d´intégrer d´abord la section française de Písek et puis la section tchèque de Nîmes. La France, je l´ai toujours aimée. La passion pour la langue française, la culture unique et l´histoire riche de ce pays comme pour la gastronomie variable et réputée dans le monde entier m´a été transmise par plusieurs personnes, dont par exemple ma mère. Pourtant quand quelqu'un´un me pose la question: "Pourquoi est-ce que tu veux partir pour trois ans dans un pays étranger où il n´y a personne que tu connais?" ou bien: "Et pourquoi as-tu choisi la France?" Sincèrement, je ne sais pas vous donner une seule réponse claire…Cela vous parait étrange? On va changer de rôle. Maintenant, c´est moi qui pose les questions et c´est à vous de chercher les réponses! D´abord, je vais vous demander si vous aimez bien les crêpes. Que répondez-vous? "Oui" ou "Non" je suppose. On va compliquer un peu les choses. Je vais vous poser cette question ci: "Pourquoi? Pourquoi est-ce que vous (ne) les aimez (pas)?" Combien de vous peuvent donner une réponse précise? On est d´accord qu´on (ne) les aime (pas) cependant on ne sait pas pourquoi. Pour moi c´est pareil. Car c´est le cœur qui choisit.
Une fois, quelqu'un´un m´a dit : "Tout ce qui compte c´est nous. Nos rêves, nos sentiments et le vouloir qui nous donne le pouvoir. Car la chose la plus importante n´est pas ce qui se passe autour de nous mais plutôt ce qui se passe a l´intérieur de nous." Grâce à cette personne je sais qu'il ne faut jamais abandonner nos rêves. Bien au contraire. Il faut les poursuivre. Même s'il y a des obstacles à franchir (et il y en a toujours).
Mercredi 6 avril 2011, je me suis rendue compte qu´une partie du voyage qui a commencé il y a presque trois ans au lycée de Písek est finie. Après tous les moments de joie et aussi de tensions passés là-bas, il est temps de fermer cette porte et de faire mes bagages parce qu´il y a déjà une autre porte qui s´ouvre devant moi. La porte d´un autre pays, d´une occasion unique, d´une nouvelle vie...C´est la porte de lycée Alphonse Daudet de Nîmes. Et même si je ne sais pas ce qui va m´y arriver, je n´ai pas peur. Car je n´ai pas peur de faire vivre mes rêves. J´espère que tout ira bien et qu´après les trois années je vais toujours avoir l´impression d´avoir fait quelque chose à part dans ma vie et d´avoir choisi la bonne voie...

Je passe bonjour à vous tous qui faites partie du lycée Alphonse Daudet ! Et à bientôt !

Pourqoui et pour qui je fais ca?

20. dubna 2011 v 21:49 | tess
Nikdy se nevzdávej svých snů, protože když zmizí, budeš dál existovat, ale přestaneš žít!
Bylo mi 10, když jsem se rozhodla vstoupit nejprve na Francouzské gymnázium v Písku a později na lycée Alphonse Daudet de Nimes.
Od té doby uplynulo již skoro 7 let, během kterých se střídaly momenty plné radosti a štěstí, ale i ty mémě příjemné. Ovšem ani ty mě nedokázaly odradit od mého snu.
A proto dnes stojím téměř na prahu své vysněné školy a hlavou se mi honí spousta myšlěnek: ,,Co mne zde čeká? Budu schopná splnit požadavky Francouzů i ty své? A co po lycée? Budu pořád tím samým´´Malým pivem´´? ´´ Doufám, že na tyto otázky najdu odpověď právě v Nimes. Protože já nemám strach uskutečňovat své sny!